Hopp til innhold

Om oss

Åkersvika legesenter består av en gruppepraksis på 4 fastleger.

Fastlegene er Sissel Vangen, Ola Karlsen, Kjell-Petter Tønnessen, Benedicte Seterlund. Det er tilknyttet ca 5000 pasienter til praksisen.

Vi arbeider alle i allmennpraksisstillinger med kommunale bistillinger i offentlig helsearbeid. . Senteret er utstyrt med elektronisk pasientjournalsystem.

Det gjøres lungefunksjonsundersøkelser(spirometri), hjerte-/karundersøkelser (EKG, 24 timers blodtrykk, doppler undersøkelser av perifere kar) og mindre kirurgiske inngrep. Vi er tilkoblet Norsk Helsenett og utveksler elektroniske meldinger med flere sykehus og private laboratorier. For å kunne prioritere riktig i forhold til våre ventelister, ønsker vi at vårt hjelpepersonell kan få litt informasjon om hva som er problemstillingen og pasientens vurdering av hastegrad når det bestilles time.

Vårt hjelpepersonell er selvsagt pålagt taushetsplikt på samme nivå som leger og alle andre underlagt Helsepersonelloven.

I samarbeide med Helserespons benytter vi et system for elektronisk meldingsutveksling med pasienter via SMS . Denne løsningen er i samsvar med Datatilsynets krav. De som har lyst til å benytte denne løsning, kan kontakte legesentret eller lese om dette her på hjemmesiden vår.

Telefon-, fax- og sms bestillinger av resepter, avtalte sykemeldinger med mer, kan enten hentes i ekspedisjonen, på apoteket eller sendes hjem. Ved forsendelse hjem tillegges ekspedisjonsgebyr.
Telefontilgjengeligheten varierer i løpet av dagen. De som skal bestille time, fornye resepter og lignende, kan gjøre dette hos hjelpepersonellet. Det er ofte mindre telefonkø etter klokken 0930.

De som har sms bes bruke denne som alternativ til telefon der dette er mulig. Oppgi fødselsdato og navn slik at vi kan ringe tilbake hvis det er nødvendig. De som bruker vår meldingstjeneste kan lettvint bestille time.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter